Coronaproof naar de Chiro

Lees zeker de volgende infobrief om alles goed te laten verlopen op chiro zondagen.

Infobrief start Chiro